Ефективно производство

Производството на всички продукти Valentis се придържа стриктно към изискванията на Добрата производствена практика. Фирмата осигурява и контролира проследяването на всички продукти на производствената линия за осигуряване на лекарствената безопасност.

Всички производствени процеси и методи за контрол на качеството са независимо валидирани. Нашите външни доставчици са избрани с изключителна грижа, като тяхната надеждност и опит, винаги се вземат предвид. Доставчиците ни са одитирани от Valentis с цел да се гарантира, че отговарят на нашите специални стандарти за контрол на качеството.

Чрез производството на собствени лекарства, с високи нива на качеството и управлението на риска, ние сме в състояние да сме водещи на пазара по отношение на цената на нашите фармацевтични продукти в някои категории.

Имаме изключително високи стандарти, които отговарят на задълженията, определени в закона и директивите на ЕС.