Области на дейност

Valentis е група, която обхваща всички етапи на развитието на един фармацевтичен продукт. Групата работи в различни области, но принципа на естествеността е поставен във всички дейности на фирмата. Поддържаме контакт с лекари и учени, за да предложим по-добри алтернативи. Въз основа на нашите открития, ние формулираме иновативни фармацевтични препарати, поддържаме архиви, регистрираме лечение.

Всеки нов препарат се проверява старателно за ефективност и потенциални странични ефекти, преди да бъде пуснат в масово производство. През този етап се събират доказателства за научна обосновка и се прави консултация със специалисти в различни области. Нашите продукти се пускат на пазара, само когато сме абсолютно сигурни за тяхната безопасност и ефективност.