Услуги по договор за производство

Valentis предоставя следните договорни услуги: Производство на природните лекарства; Опаковка течни и твърди лекарства; Предоставяне на услуги за контрол на качеството и продуктов маркетинг; Регистрация на чуждестранни продукти; Съхранение на продукти.