Лабораторни тестове

Качеството на работа в нашите лаборатории е гарантирано от добрата производствена практика (GMP) сертификат.