Етика

VALENTIS Group има високи етични стандарти, уважение към своите клиенти и принципи на социална отговорност.

Етичните стандарти на компанията са изложени във вътрешният ни Етичнен кодекс и включват следните области: общността на компанията, социално отговорна дейност, и околната среда, засегната от нашия бизнес.

Надяваме се, че нашите бизнес партньори, знаейки нашите етични принципи, ще ги подкрепят и ще ги приемат като свои собствени.